The 5th Congress of the Romanian Society of Hypertension
“Arterial Hypertension – A Dynamic Concept”

11-13 october 2018

Bucharest , Hotel Crowne Plaza

Studenti

JOI 11.10.2018

Sala Crown A+B

Sala Crown C+D

Sala Orhideea

10:00 – 11:30

 

 

 

 

 

SESIUNEA 1 / SESSION 1

 

Hipertensiunea arterialăsi factorii de risc cardiovascular: impactul la nivel global/Hypertension and CV risk factors: the global burden

 

Moderatori/Chairs:

Maria Moţa,  Constantin Ionescu Târgovişte

 

10:00 –10:20  Obezitatea – o problemă la nivel global şi legăturile sale cardiometabolice / Obesity as a global problem and its cardiometabolic  links

Tomasz Zdrojewski

 

10:20 –10:40  Probleme de terapie în HTA la pacientul obez/ Special issues in treating the obese hypertensive patient

Gabriela Roman

 

10:40–11:00   Beneficiile prevenţiei primare la pacientul hipertensiv şi obez / The benefits of primary prevention in the obese hypertensive

Cornelia Bala

 

 

11:00–11:20   Concluzii: Consideraţii privind sindromul cardiometabolic / Conclusions: Considerations on cardiometabolic syndrome

Constantin Ionescu Târgovişte

 

 

11:20 –11:30  Discuţii/Discussions

SESIUNEA 2 / SESSION 2

 

Sesiune comună SRH - ESC WG 6 / Joint session RSH-ESCWG6

Hipertensiunea arterială şi microcirculaţia coronariană / Arterial hypertension and coronary microcirculation

 

Moderatori /Chairs:

Lina Badimon, Maria Dorobanţu

 

10:00 –10:20  Controlul endotelial al fluxului coronarian în situaţii fiziologice şi patologice / Endothelial control of coronary blood flow in health and disease

Dirk Duncker

 

10:20 –10:40  Microcirculaţia coronariană: de la cercetarea fundamentală la imagistica prin rezonanţă cardiacă / Coronary microcirculation: from basic research to CMR imaging

Danijela Trifonovic

 

10:40– 11:00  Microcirculaţia coronariană în cardiomiopatia hipertrofică obstructivă /Coronary microcirculation in obstructive hypertrofic cardiomyiopathy

Ruxandra Jurcuţ

 

11:00–11:20  Hipolipemiantele cu efect pe disfuncția  endotelială / Lipid lowering drugs and endothelial dysfunction

Anca Sima

 

11:20 –11:30  Discuții/Discussions

 

 

 

10 :00-10. 45

SIMPOZION SATELIT MERCK/ MERK SATELITE SIMPOSIUM

 

Rolul beta-blocantelor in tratamentul hipertensiunii arteriale in lumina noului ghid ESC/ The role of beta-blockers in the treatment of hypertension in light of the new ESC guide

 

Vlad Vintila

 

 

 

 

 

10.45-11.30

SIMPOZION SATELIT NOVO NORDISK/ NOVO NORDISK SATELITE SIMPOSIUM

 

Liraglutida - un LEADER demn de urmat”/Liraglutide: A LEADER Worth Following

 

Povestea Liraglutidei/The Liraglutide Story

Nicolae Hancu

 

LEADER - după doi ani/ Leader two Years On.

Maria Mota

 

11:30-12:00

PAUZA / BREAK

12:00 – 13:30

SESIUNEA 3 / SESSION 3

 

HTA și boala cerebrovasculară / Hypertension and cerebrovascular disease

 

Moderatori / Chairs:             

Antonio Coca, Bogdan O. Popescu

 

12:00 – 12:20 Țintele terapeutice ale HTA în prevenția primară și secundară AVC / Blood pressure targets in primary and secondary stroke prevention

Aurora Constantinescu

 

12:20– 12:40 Alterarea microcirculației cerebrale în boala hipertensivă / Cerebral microcirculation impairment in hypertension

Antonio Coca

 

12:40– 13:00  Prezervarea funcției cognitive la pacientul hipertensiv cu boală cerebrovasculară / Preserving cognitive funtion in hypertensive patients with cerebrovascular disease

Bogdan O. Popescu

 

13:00– 13:20    Studiul Societății Europene de Hipertensiune privind prevalența AVC  / ESH Stroke survey

Renata Cifkova

 

13:20 –13:30  Discuții/Discussions

SESIUNE 4 / SESSION 4

 

HTA riscul cardiovascular global  / Hypertension and global cardiovascular risk

 

Moderatori / Chairs:

Maria Lorenza Muiesan, Nicolae Hâncu

 

12:00 – 12:20  Mecanisme patogenice ale HVS în HTA / Pathogenic mechanisms of LVH in hypertension

Maria Lorenza Muiesan

 

12:20 – 12:40  Disfuncția endotelială în progresia către insuficiența cardiacă / Endothelial dysfunction in the progression to heart failure

Lina Badimon

 

12:40 – 13:00    Sindromul metabolic -risc cumulativ sau risc suplimentar / Metabolic syndrome: added  or supplementary risk

Nicolae Hâncu

 

 

13:00–13:20  SRAA în boala renală cronică și riscul CV / RAAS in chronic kidney disease and CV risk

Cătălina Arsenescu Georgescu

 

13:20 –13:30  Discuții/Discussions

SESIUNEA 5 / SESSION 5

Imagisitica în HTA / Imaging in hypertension

 

Moderatori / Chairs: Roxana Darabont, Elisabeta Bădilă

 

12:00 – 12:20  Aportul IRM în evaluarea leziunilor cerebrale associate HTA / The role of MRI  for evaluation of brain lesions related to HT

Răzvan Capșa

 

12:20 – 12:40  Ecocardiografia în evaluarea pacienților hipertensivi / Echocardiographic evaluation of hypertensive patients

Elisabeta Bădilă

 

12:40 – 13:00    Examenul imagistic cardiac / Cardiac magnetic resonance

Sebastian Onciul

 

13:00–13:20  Evaluarea angiografică / Angiographyic evaluation

Lucian Calmac

 

 

 

 

 

13:20 –13:30  Discuții/Discussions

13:30 – 15:00

LUNCH BOX

SESIUNEA 6 / SESSION 6

 

SIMPOZION COMUN SRH – SUH-SPH / JOINT SESSION Romanian Society of Hypertension - Portuguese Society of Hipertension – Hungarian Society of Hypertension

 

Moderatori / Chairs: Manuel Rivelho Carvallo, Cristian Serafinceanu

 

13.30-13.50 Consumul de sare – un semn de civilizație sau un gust educat/ The salt consumption : A taste culture or a cultivated taste

Manuel Carvalho Rodrigues

 

 

13.50-14.10 Tinerețe fără bătrânețe / When young age is not a guarantee for health

Oana Gheorghe Fronea

 

14.10-14.30  Hipertensivul cu BPOC exacerbat / Hypertensive patients with exacerbated COPD

Csaba Farsang

 

14.30-14.50 Noi dovezi referitoare la fiabilitatea Monitorizării Ambulatorii Automate a Tensiunii Arteriale (MAATA) în managementul hipertensiunii arteriale / New proofs regarding the reliability of Automatic Blood Pressure Monitoring (ABPM) in the management of hypertension

 Horia Bălan

 

14.50-15.00 Discuții/Discussions

 

LUNCH BOX

 

LA GRANITA SPECIALITATILOR / AT THE BORDER BETWEEN SPECIALTIES

13:30 – 14.15

 

Studii cu obiectiv cardiovascular la persoanele cu diabet zaharat tip 2 / Cardiovascular Outcome Trials in Type 2 Diabetes

 

Considerații privind design-ul studiilor (Differences in the design of CVOTs)

Dragoș Vinereanu,

 

Impactul CVOTs asupra practicii medicale curente /CVOTs impact on current medical practice

Gabriela Roman

 

 

SIMPOZION SATELIT BERLIN CHEMIE/ BERLIN CHEMIE SATELITE SIMPOSIUM

 

14 :15– 15:00

 

Tratamentul HTA: Prezent şi Viitor / Antihypertensive treatment : present and future

 

Hipertensiunea arterială în 2018: zâmbesc şi hipertensivii ? / Arterial hypertension in 2018 : A smile on hypertensive patients’ face ?

Ana Maria Vintilă

 

Beta blocantele în HTA: Update 2018 / beta-blockers in hypertension: update 2018

Roxana Darabont

 

 

LUNCH BOX

SESIUNEA 7 / SESSION 7

 

SESIUNEA REZIDENȚILOR / RESIDENT SESSION

 

Moderatori / Chairs:

Alexandru Scafa-Udriște, Andreea Popescu

 

 

1. De la hipertensiunea arterială la pacientul hipertensiv / From arterial hypertension to the hypertensive patient

 Alexandru Scafa-Udriște

 

Ce poate ascunde un diagnostic de Cardiomiopatie Hipertrofică ? / What is behind a hypertrophyic cardiomyopathy diagnosis ?

Alina Popa

           

Hipertensiunea arterială: o problemă încă ? / Arterial hypertension: still a problem?

Silvia Andrucovici

  

Fibrilația atrială la pacienții hipertensivi – de la ghiduri la practica medicală / Atrial fibrilation in hypertension patients : from guidelines to clinical practiceAlexandra Acostachioae

 

 

Misterul unei hipertensiuni rezistente ? / The culprit behind a case of resistant hypertension

 Mihaela Horumba

 

15:00-15:15

PAUZĂ/EVALUARE SESIUNE POSTERE 1 / BREAK / POSTER SESSION 1 EVALUATION

 

 

15:15 – 16:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

SESIUNEA 8 / SESSION 8

 

State-of-the art Session

 

Moderatori / Chairs: Giuseppe Mancia, Maya Simionescu

 

     15: 15 – 15:45 Rigiditatea arterial și îmbătrânirea vasculară precoce: de la teorie la practică / Arterial stiffness and early vascular ageing: from bench to bedside

Stephane Laurent

 

 

      15: 45 – 16:15 Rolul biomarkerilor în înțelegerea evoluției de la HTA la insuficiență cardiacă / The Long and Winding Road of Hypertension to Heart Failure revealed by Biomarkers

Maria Dorobanțu

 

 

 

16: 15 – 16:45 Evaluarea dinamică a tonusului simpatic în HTA: rezultate și perspective / Dynamic assessment of symapthetic function in hypertension: results and perspectives

Giuseppe Mancia

 

 

SESIUNEA 9 / SESSION 9

 

Sindromul cardiorenal în HTA / Cardiorenal syndrome in hypertension

 

Moderatori / Chairs:

Claudio Borghi, Eugen Moța

 

                     

15:15 – 15:35  Acidul uric seric: un nou factor de risc cardiovascular /  Serum uric acid: an emerging CV risc factor

Claudio Borghi

 

15:35 – 15:55  Nefroangioscleroza hipertensivă – patogenie și evaluare / Hypertensive nefroangiopathy – pathogeny and evaluation

Cristian Serafinceanu

15:55 – 16:15  Probleme terapeutice în HTA asociată cu boala renală cronică / Special issues in treating hypertensive patients with CKD

Eugen Moța

 

16:15 – 16:35  Hipertensiunea arterială rezistentă – noutăți 2018 / Resistant hypertension – 2018 update

Krzysztof Narkiewicz

 

 

 

16:35 – 16:45  Discutii/Discussions

 

 

SESIUNEA 10 / SESSION 10

 

SESIUNEA STUDENTILOR / STUDENTS SESSION

 

Moderatori/ Chairs:

Alexandru Deaconu, Sebastian Onciul

 

Noul ghid de management al HTA în practică - aspecte esențiale  /New hypertension guidelines into practice - keep it simple

Alexandru Deaconu

Nu judeca o carte după copertă - Folosirea beta-blocantelor și a inhibitorilor enzimei de conversie la un pacient hipotensiv cu insuficiență cardiacă diagnosticată de novo/ Don't judge a book by its covers - use of beta-blockers and ACEI in a hypotensive patient with newly diagnosed heart failure

Andreea Amza

 

Hipertensiunea arterială rezistentă - o provocare permanentă / Resistant hypertension - a constant challenge

Cătălina Boromiz

 

Stentăm subocluzia aterosclerotică de arteră renală? De la ghid la practică / Stenting for severe renal artery stenosis. From guidelines to practice

Bogdan Albu

 

Ce se ascunde în spatele unui sindrom coronarian acut? / What lurks behind an acute coronary syndrome?

Alexandra Ciobotaru

 

Cauză rară de infarct miocardic acut cu supradenivelare de segment ST la o femeie hipertensivă - A rare cause for a ST myocardial infarction in a hypertensive woman

Gabriela Marin

 

16:45 – 17:00

PAUZĂ / BREAK

17:00 – 18:30

SIMPOZION SATELIT SERVIER/ SERVIER SATELITE SIMPOSIUM

 

Pacientul hipertensiv diabetic: implicații și complicații / The hypertensive diatetic patient : implications and complications

 

Moderator/ Chairs: Doina Dimulescu

 

Hipertensiunea arterială și diabetul zaharat – asociere frecventă în România: date din studiile Sephar Hypertension and diabetes – a frequent combination in Romania: data from SEPHAR surveys

Maria Dorobanțu

 

Viața bate filmul – caz clinic / Life beyond imagination

Ana Maria Vintilă

 

Implicații și complicați / Implications and complications

Doina Dimulescu

SIMPOZION SATELIT SANOFI /  SANOFI SATELITE SIMPOSIUM

 

Implicații clinice la pacienții post ACS/Clinical implications in post-ACS patients 

 

Moderator / Chair:  Daniel Lighezan

 

Ateroscleroza subclinică – diagnostic și implicații clinice/ Subclinical Atherosclerosis – diagnosis and clinical implications

Daniel Lighezan

 

Managementul pacientului post ACS cu LDLc necontrolat/Management of post-ACS patient with uncontrolled LDL-c

 Adrian Iancu

 

Eficacitatea și siguranța Alirocumab în studiul Odyssey Outcomes/Efficacy and safety of Alirocumab in Odyssey Outcomes Study

 Maria Dorobanțu

 

 

 

18:45 – 20:15

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE / OPPENING CEREMONY

Eveniment oferit de Societatea Romana de Hipertensiune / Event organized by Romanian Society of Hypertension

 

20:15

COCKTAIL DE BUN VENIT / WELCOME COCKTAIL

Eveniment oferit de Societatea Romana de Hipertensiune / Event organized by Romanian Society of Hypertension

 

 

VINERI

12:10.2018

SALA CROWN A+B

SALA CROWN C+D

SALA Orhideea

10:00 – 11:30

SESIUNEA 11 / SESSION 11

 

Noile ghiduri de management al hipertensiunii arteriale / New ESH-ESC Guidelines on Arterial Hypertension

 

Moderatori / Chairs:

Konstantinos Tsioufis, Leonida Gherasim

 

10:00 –10:20 Prognoticul monitorizării ambulatorii a tensiunii arteriale: unde ne aflăm? / Ambulatory blood pressure prognosis: were are we?

Mesquita Bastos

 

 

10:20 –10:40  Combinațiile terapeutice ca primă linie de tratament antihipertensiv / Drug combinatin as first step to teratment

Giuseppe Mancia

 

10:40 –11:00 Complianța la tratamentul antihipertensiv / Compliance to antihypertensive reatment- Michel Burnier

 

11:00 –11:20  Stilul de viață și riscul cardiovascular – Ghidul 2018 / Lifestyle & Cardiovascular Risk - Guidelines 2018

Dan Gaiță

 

11:20 –11:30  Discuții/Discussions

SESIUNEA 12 / SESSION 12

 

Fenomenul curbei în J / J-curve phenomenon

 

 

Moderatori / Chairs:

Joseph Redon, Doina Dimulescu

 

10:00 –10:20   Curba în J și consumul de sare / J-curve phnomenon and salt consumption

Pedro Cunha

 

10:20 -10:40 Curba în J în boala cronică de rinichi / J-curve phnomenon in chronic kidney disease

Josep Redon

 

10:40 –11:00  Curba în J in boala cardiacă ischemică / J-curve phnomenon in ischemic heart disease 

Doina Dimulescu

 

11.00-11.20  Curba în J în bolile cerebrovasculare: agumente pro și contra /  J-curve in cerebrovascular disorders: pros and cons

Alina Poalelungi

 

 

11:20 –11:30  Discuții/Discussions

SESIUNEA 13 / SESSION 13

 

WORKSHOP POLIGRAFIE VENTILATORIE NOCTURNA / NOCTURNAL POLIGRAPHY

 

Moderatori / Chairs:

Miron Bogdan, Ștefan Dumitrache Rujinski

 

10:00 –10:20   SASO - factor de risc cardiovascular / SASO – a cardiovascular risk factor

Miron Bogdan, Ștefan Dumitrache-Rujinski

 

10:20 –10:40 Cum evaluăm SASO / How to investigate SASO?

Ștefan Dumitrache Rujinski

 

10:40 –11:00 Caz clinic 1 / Case –report 1

Ștefan Bogdan, Alexandru Badiul

 

11:00 –11:20  Caz clinic 2./ Case report 2

Dragoș Zaharia,  Răzvan Lungu

 

11:20 –11:30  Discuții/Discussions

11:30-12:00

PAUZĂ / BREAK

12:00 – 13:30

SESIUNEA 14 / SESSION 14

 

Provocări în hipertensiune / Challenges in hypertension

 

Moderatori / Chairs:

Gh.A. Dan,  Cătălina Arsenescu Georgescu

 

12:00 – 12:20  Noi molecule în tratamentul HTA la pacientul cu sindrom metabolic / Novel moleculs

for antihypertensive treatment in patients with metabolic syndrome

Peter Nilsson

 

 

12:20 – 12:40  Hipertensiunea mascată: relevanța clinică, diganostic și tratament / Masked hypertension: clinical relevance, detection and management

George Stergiou

 

12:40 – 13:00  Fibrilația atrială și hipertensiunea arterială: mecanisme și date comune pentru AVC/ Hypetension and atrial fibrillation: shared mechanisms and data for stroke

Gh. A. Dan

 

13:00 – 13:20  Pacientul hipertensiv cu hipotensiune ortostatică / Hypertensive patient with orthostatic hypotension

Daniel Lighezan

 

13:00 – 13:20  Discuții/Discussions

 

 

SESIUNEA 15 / SESSION 15

 

Mecanisme patogenice în HTA primară / Pathogenic mechanisms in essential Hypertension

 

Moderatori / Chairs: Gianfranco Parati, Adrian Covic

 

12:00 – 12:20  Recomandări pentru pacienții hipertensivi expuși la altitudini înalte / Recommendation for cardiovascular patients going to be exposed to high altitude

Gianfranco Parati

 

12:20 – 12:40 Denervarea renală: noutăți / Renal denervation - update

Tsioufis Konstantions

 

12:40 – 13:00  Inflamația și mecanismele imune în HTA. Stresul oxidativ în HTA / Inflamation and immune mechanisms in hypertension. Oxidativ stress in Hypertension

Dan Dominic Ionescu

 

13:00 – 13:20  Sarea în HTA / Salt and hypertension

Adrian Covic

 

13.20-13.30  Discuții/Discussions

SESIUNEA 16 / SESSION 16

 

Ateroscleroza în HTA / Atherosclerosis in Hypertension

 

Moderatori / Chairs

Enrico Agabiti Rosei, Florin Mitu

 

12:00 – 12:15  Monitorizarea TA în evaluarea variabilității tensionale / BP monitoring for evaluation of BP variability

Alexandra Paval

 

12:15 – 12:30  Hiperensiunea și disfuncția endotelială/ Hypertension and endothelial disfunction

Roxana Popescu

 

12:30 – 12:45  Evaluarea bolii cardiovasculare subclinice: realitate versus indicații / Evaluation of subclinical cardiovascular disease: reality versus indications

Ovidiu Mitu

 

12:45 – 13:00  Ateroscleroza subclinică și scorurile de risc cardiovasculare în prevenția primară/ Subclinical atherosclerosis and cardiovascular risk scores in the primary prevention

Nicoleta Oprescu

 

13:00 – 13:15  Stenoza de arteră renală – importanța unui diagnostic costisitor / Renal artery stenosis – the importance of an expensive diagnosis

Emma Weiss

 

 

 

 

 

13:30 – 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:30 – 15:00

 

 

 

 

 

 

 

SIMPOZION SATELIT ALVOGEN /  ALVOGEN SATELITE SIMPOSIUM

 

 

Tratamentul pacienților cu HTA în contextul noului ghid ESC-ESH de tratament 2018/ Treatment for HT patients according to new 2018 ESC/ESH guidelines

 

Interpretarea noului ghid ESC/ESH de tratament HTA în practica medicală zilnică /

The way of implementing the new ESC/ESH guidelines for HBP treatment in daily practice

Maria Dorobanțu

 

Controlul prompt și eficient al HTA: un deziderat pe care îl putem atinge / The early and efficient control of arterial hypertension: a target that can be reached

Roxana  Darabont

 

SIMPOZION SATELIT NOVARTIS / NOVARTIS SATELITE SIMPOSIUM

 

 14.15- 15.00

 

Hipertensiunea și insuficiența cardiacă. Dovezi și inovații / Hypertension and Heart Failure - Evidences and Progress

 

 

Hipertensiunea arterială, un drum către insufiența cardiacă / Hypertension, the way to Heart Failure

Oana Gheorghe Fronea

 

Insuficiența cardiacă – cât de complexă este inima dumneavoastră / Heart Failure – how complex is your heart

Ștefania Magda

 

 

LUNCH BOX

 

SIMPOZION SATELIT ZENTIVA /  ZENTIVA SATELITE SIMPOSIUM

 

Combinatiile fixe ca prima linie de tratament antihipertensiv in noul ghid  / Single pill two drug combination as first step treatment in new guidelines

 

Moderator Chair: Maria Dorobanțu

 

 

Și mai bine împreună / Even better when together

Doina Dimulescu

 

Complianța și siguranța tratamentului cu combinații fixe / Stability and safety with FDC

Giuseppe Mancia 

 

Sunt toți hipertensivii la fel / Are all the patients the same?

Cornelia Bala

 

 

LUNCH BOX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00-15:15

PAUZĂ / EVALUARE SESIUNE POSTERE 1 / BREAK / POSTER SESSION 1 EVALUATION

15:15 – 16:45

SESIUNEA 17 / SESSION 17

 

HTA greu de tratat / Hard to treat Hypertension

 

Moderatori / Chairs:

Diana Păun, Mircea Penescu

 

        

15:15 – 15:35  Pacientul diabetic cu hipertensiune arterială  / Diabetic patients with hypertension

Maria Moța

 

15:35 – 15:55   Pacientul hipertensiv în program de hemodializă / Hypertensive patients on chronic hemodialisys

Mircea Penescu

 

15:55 – 16:15   HTA în crizele adrenergice / Hypertension in adrenergic crisis

Diana Păun

 

16:15 – 16:35   Țintele valorilor tensionale în lumina noilor ghiduri europene și americane / BP targets in the light of new European and ameriac guidelines

Sverre Kjeldsen

 

16:35 – 16:45  Discuții/Discussions

SESIUNEA 18 / SESSION 18

 

HTA secundară / Secondary hypertension

 

Moderatori / Chairs:

Cătălina Poiană, Daniela Bartoș

 

 

15:15 – 15:35   HTA în coarctatia de aortă / Hypertension in aortic cuarctation

Ioana Ghiorghiu

 

15:35 – 15:55   HTA în hiperaldosteronismul primar / Hypertension in primary aldosteronism

Corin Badiu

 

15:55 – 16:15   HTA iatrogenă – focus pe medicația oncologică / Iatrogenic hypertension – oncologic drugs in the spot-light

Daniela Bartoș

 

16:15 – 16:35   HTA din hipertiroidism / Hyeprtension in hyperthyroidism

Cătălina Poiană

 

16:35 – 16:45   Discuții/Discussions

SESIUNEA 19 / SESSION 19

 

Sesiunea tinerilor hipertensinologi / Young hypertensinologist session

 

Moderatori/ Chairs:

Edina Cenko, Oana Gheorghe Fronea

 

 

15:15 – 15:35  Factorii de risc pentru boala cardiacă ischemică la femei: focus pe hipertensiunea arterială / Risk factors for ischemic heart disease in women: focus on hypertension

Edina Cenko

 

15:35 – 15:55 Hipertensiunea la tineri / Hypertension in the young

Ana-Maria Andronescu

 

15:55 – 16:15   Relatia dintre velocitatea undei de puls si variabilitatea tensionala / Relation between PWV and BP variability

Suzana Guberna

 

16:15 – 16:35   Evaluarea pacienților hipertensivi la risc inalt de FA / Evaluation of hypertensive patients at high risk for AF

Ioana Petre

 

16:35 – 16:45   Discuții/Discussions

16:45 – 17:00

PAUZĂ / BREAK

17:00 – 18:30

SESIUNEA 20 / SESSION 20

 

Sesiunea comună SRH – SRC / RSH – RCS joint Session

 

Optimizarea managementului HTA / Optimizing HT management

 

Moderatori / Chairs:

Dragoș Vinereanu, Crina Sinescu

 

 

17:00 –17:20  Bolnavul hipertensiv cu SCA / Hypertensive patients with acute coronary sindrome

Roxana Darabont

 

17:20 –17:40  Bolnavul hipertensiv cu insuficiență cardiacă / Hypertensive patient with heart failure

Ovidiu Chioncel

 

17:40 –18:00  Fibrilația atrială în HTA / Atrial fibrillation in hypertension

 Dragoș Vinereanu

 

18:00–18:20    eHealth în HTA / eHealth in hypertension

Crina Sinescu

 

18:20–18:30   Discuții/Discussions

SESIUNEA 21 / SESSION 21

 

Hipertensiunea la interfața dintre specialități / Hypertension at medical crossroads

 

 

Moderatori / Chairs:

Csabo Farsang, Ion Bruckner

 

17:00 –17:15  Tratamentul hipertensiunii arteriale și a complicațiilor cardiovasculare conform ghidurilor europene / Management of hypertension and associated cardiac diseases according to european guidelines

Enrico Agabiti-Rosei

 

17.15-17.30 Hemodinamica VS în HTA / LV hemodynamics in hypertension

Tiberiu Nanea

 

17.30 –17:45  Îmbătrânirea vasculară: modificări ale contractilității vasculare mediate și independente de receptori /The ageing arteries: changes in non-receptor and receptor mediated contractility

Akos Koller

 

17:45 –18:00  Gaura auscultatorie: mecanisme și semnificație / Ausculatory gap: mechanisms and significance

Ion Bruckner

 

18:00–18:15 Hipertensiunea arterială şi demenţa / Arterial Hypertension and dementia-Dragan Lovic  

 

18:15–18:30   Discuții/Discussions

SESIUNEA 22 / SESSION 22

 

Sesiunea comună SRH – SNMF / RSH – GPNS Joint Session

 

HTA în asistența primară: Cum evaluăm? Cum tratăm? / HT in primary care: how to evaluate? How to treat?

 

Moderatori / Chairs:

 Ileana Brînză, Daciana Toma

 

17:00 –17:20  HTA la copil și adolescent- Intervenții preventive, depistare, monitorizare/ Hypertension in childrens and young: preventive measures, diagnosis and monitoring

Valeria Herdea

 

17:20 –17:40  Abordarea HTA la pacienții vârstnici cu tulburări cognitive

Daciana Toma

 

17:40 –18:00  Pacientul hipertensiv între teorie și practica medicală

Mihaela Udrescu

 

18:00–18:20   Managementul hipertensiunii arteriale la pacientul cu fibrilație atrială./ Management of hypertension in the patient with atrial fibrillation

Daniela Baltă

 

18:20–18:30   Discuții/Discussions

18:30 – 18:45

PAUZĂ / BREAK

 

18:45 – 20:15

 

SIMPOZION SATELIT SANOFI /  SANOFI SATELITE SIMPOSIUM

18.45-19.30

 

 

Pacientul diabetic, hipertensiv, cu afectare renala /The diabetic patient with hypertension and kidney disease

 

 

O tripla problema, diabetul, hipertensiunea si afectarea renala /Triple trouble – diabetes, hypertension and kidney disease

Dan Dominic Ionescu

 

 

Management-ul pacientului diabetic, hipertensiv, cu afectare renala/Medical management of the diabetic patient with hypertension and kidney disease

Ilinca Savulescu Fiedler

 

 

 

 

 

 

19.30-20.15

 SIMPOZION SATELIT BOEHRINGER /  BOEHRINGER  SATELITE SIMPOSIUM

 

Pacient cu cavernom- Prezentare caz / Patient with cavernoma – case report.

Elisabeta  Bădilă

 

 

Pacient în tratament neîntrerupt cu Dabigatran care a suferit o ablație în FA - Prezentare de caz / Patient undergoing ablation for AF under continuos dabigratran treatment

Ștefan Bogdan

 

SIMPOZION SATELIT SANTE PHARMA/  SANTE PAHRMA SATELITE SIMPOSIUM

 

Focus pe tulburările de ritm în hipertensiunea arterială

/Focus on arrythmias in Hypertension

 

Moderatori / Chairs:

Radu Vătășescu, Dragoș Cozma

 

Mecanismele aritmogenezei la pacientul hipertensiv /Arrhythmogenesis mechanisms in hypertension

 Corneliu Iorgulescu, Ștefan Bogdan

 

Particularități ale tratamentului fibrilației atriale la pacientul hipertensiv (focus tratamentul ablativ)/ Particularities of atrial fibrillation treatment in hypertensive patient (focus on catheter ablation)

Dragoș Cozma

 

Particularități ale tratamentului aritmiilor ventriculare maligne la pacientul hipertensiv / Particularities of atrial malignant ventricular arrhythmia treatment in hypertensive patient

Alexandru Deutch

 

Metode non-farmacologice de modulare a sistemului nevos vegetativ dezvoltate în tratamentul HTA utile în tratamentul furtunii electrice /Alternative non-pharmacological methods for autonomous nervous system modulation: from hypertension to electrical storm

Radu Vătășescu

 

 

 

 

ADUNAREA GENERALĂ SRH / RSH GENERAL ASSEMBLY

20.30

COCKTAIL / COCKTAIL

Eveniment oferit de Societatea Romana de Hipertensiune / Event organized by Romanian Society of Hypertension

 

SÂMBĂTĂ

13.10.2018

SALA CROWN A+B

SALA CROWN C+D

SALA ORHIDEEA

10:00 – 11:30

SESIUNEA 23 / SESSION 23

 

Sesiunea comună SRH- Academia de Stiințe Medicale / RSH - Medical Academy joint session

 

Hipertensiunea arterială la intersecția dintre specialități / Hypertension at medical crossroads

 

Moderatori / Chairs:

Adrian Streinu-Cercel / Mircea Cinteză

 

10:00 – 10:25 Diabetul, inflamaţia si dislipidemia- factori de risc pentru ateroscleroza precoce: evenimente celulare şi moleculare/ Diabetes mellitus, inflammation and dyslipidemia- risk factors for early artherosclerosis: cell and molecular events

Maya Simionescu

 

10:25 – 10:50  Interacțiuni farmacologice între medicația retrovirală și cea antihipertensivă / Pharmacological interactions between retroviral and antihypertensive medications

Adrian Streinu-Cercel

 

10:50 – 11:15  Complicații vasculare ale hipertensiunii arteriale / Vasculare damage of arterial hypertension

Mircea Cinteză

 

11:15 – 11:30  Discuții/Discussions

SESIUNEA 24 / SESSION 24

 

Subiecte fierbinți în hipertensiune /Hot topics in hypertension

 

Moderatori / Chairs:

Jana Brguljan, Carmen Ginghină

 

10:00 – 10:20  HTA și disecția acută de aortă / Hypertension and acute aortic disection

Carmen Ginghină, Vlad Iliescu

 

10:20 – 10:40  Managementul hipertensiunii arteriale în insuficiența cardiacă cu fracție de ejecție conservată / Arterial hypertension management in HFPEF

Ruxandra Christodorescu

 

10:40 – 11:00  Controverse în HTA: diabet și sindromul metabolic/ Controverces in HT: diabetes and metabloic syndrome

Katalin Babeș

 

11:00 – 11:20  Variabilitatea TA și riscul cardiovascular / BP variability and cardiovascular risk

Adriana Ilieșiu

 

11:20 – 11:30  Discuții/Discussions

SESIUNEA 25 / SESSION 25

 

Sesiunea de prezentări orale / Oral session

 

Moderatori / Chairs:

Florin Mitu, Cornelia Bala

 

Un hipertensiv de coșmar / A nightmare case in hypertension

Delia Nebunu

 

Tensiunea arterială la hipertensivii controlați terapeutic în funcție de tipul de efort / Blood pressure values in hypertensive patients by effort type

Maria Dobroiu

 

Recuperarea tensionalǎ – marker al ameliorǎrii instabilitǎții hemodinamice la pacienții cu embolie pulmonarǎ cu risc intermediar-crescut /Blood pressure recovery- a marker of hemodynamic instability improvement in patients with intermediary – high risk pulmonary embolism

 Ion Alexandru

 

Autotransplatul renal – tratament chirurgical pentru hipertensiune renovasculara secundara displaziei fibromusculare  - prezentare de caz/ Kidney autotransplantation – surgical treatment for renovascular hypertension secondary to fibromuscular dysplasia – case report Cătălin Baston

 

Managementul HTA în feocromocitom – tratamentul medical versus tratamentul chirurgical - Prezentare de caz / Antihypertensive treatment in pheocromocytoma – medical versus surgical treatment. Case- report

Cristina Voicu

11:30 – 11:45

PAUZĂ / BREAK

11:45 – 13:15

SESIUNEA 26 / SESSION 26

Vârsta și sexul în hipertensiune: similarități și diferențe / Age and gender in Hypertension: similarities and differences

 

Moderatori / Chairs:

Akos Koller, Katalin Babeș

 

11:45 – 12:05  Diferențe între vârste și sexe ale prevalenței HTA / Age and sex differences in Hypertension prevalence

Jana Brguljan

 

12:05 – 12:25   Menopauza și hipertensiunea arterială/ Menopause and Hypertension

Iuliana Ceaușu

 

 12:25 – 12:45  Boala coronariană și hipertensiunea arterială: implicații pe funcția cardiacă / Coronary artery disease and hypertension: implications on cardiac function

Andreea  Popescu

 

12:45-13:05 Combinațiile antihipertensive adecvate în boala cronică de rinichi / Correct Combinations of Antihypertensive Drugs in Chronic Kidney Disease

Corina Zorilă

 

13:05–  13:15  Discuții/Discussions

SESIUNEA 27 / SESSION 27

 

Aspecte particulare în hipertensiune / Special issues in hypertension

 

Moderatori / Chairs:

Dumitru Zdrenghea, Călin Pop

 

11:45 – 12:05   Recuperarea fizică a bolnavilor cu HTA – opțiune sau necessitate? / Physical rehabilitation of hypertensive patients – option or necessity?

Dumitru  Zdrenghea

 

12:05 – 12:25   Activitatea fizică în hipertensiunea arterială/ Physical activity in arterial hypertension

Florin Mitu

 

12:25 – 12:45   Diagnosticul HTA rezistente la tratament / Diagnosing resistant to treatment hypertension

Dana Pop

 

12:45 – 13:05   Particularitățile tratamentului hipertensiunii arteriale la persoane vârstnice / Particularities of antihypertensive treatment in elderly

Călin Pop

 

13:05–  13:15  Discuții/Discussions

SESIUNEA 28 / SESSION 28

 

SESIUNEA ARE - HTA / ARE-HTA SESSION

Moderatori / Chairs:

Mihaela Udrescu, Elena Păun

 

Pacient diabetic hipertensiv / The hypertensive diabetic patient

Violeta Parașcă, Simona Hurjui

 

Pacient hipertensiv cu afecțiune renală / The hypertensive patients with chronic kidney disease

Mirela Oprea, Monica Surugiu

Pacient hipertensiv cu sechele de accident vascular cerebral / The hypertensive patients with sequelae of stroke

Marius Ionaș

 

Gravida hipertensivă / The hypertensive preganant woman

 Adina Ciurusniuc

 

Rolul asistenței medicale în creșterea aderenței la tratament a pacientului hipertensiv / The nurse’s role in increasing adherence to antihypertensive treatment

 Vali Ion

13:15 – 14:00

FESTIVITATEA DE ÎNCHIDERE A CONGRESULUI / PREMIERE / CLOSING CEREMONY / AWARDING SESSION

14:00 

ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE PARTICIPARE / ATTANDANCE CERTIFICATE RECEPTION

Comisia de evaluarea a posterelor: Tiberiu Nanea, Gabriela Roman, Adrian Covic


Premii:

• Premiul I: sutinere complete pentru participarea la ESH Meeting 2019
• Premiul II: sustinere partiala – plata taxei de participare – la ESH Meeting 2019
• Premiul III: sustinere partiala – plata transportului – la ESH Meeting 2019

Română